Desembermagi!

I desember skal barna i Hestehoven barnehage få ta del i magiske stunder gjennom barnehagehverdagen. Det skal være en adventstid preget av ro og stemningsfulle opplevelser. Barna skal få muligheten til å bli kjent med juletradisjoner og utfolde seg kreativt gjennom å skape noe selv. Hos oss skal barna møte voksne som er tilstedeværende, undrende, støttende og kreative. Vi skal være sammen i øyeblikket!