Hestehoven barnehage

"Sammen i øyeblikket"

Med visjonen ønsker vi å løfte blikket mot det å være her og nå. Vi skal stoppe opp og verne om øyeblikket og dets magi. Personalet skal undre seg sammen med barna og ta del i deres perspektiv. I Hestehoven barnehage skal barndommens egenverdi bli tatt på alvor. Personalets fokus her og nå vil skape handlingsrom i øyeblikket. Et slikt perspektiv styrker barns rom for medvirkning og det vil kunne bidrar til et inkluderende fellesskap med rom for alle. Vi skal være omsorgsfulle og tilstedeværende voksne, som støtter og skaper et trygt og godt barnehagemiljø for barnets utvikling. Hos oss skal barnets beste alltid stå i fokus og legge grunnlaget for vår pedagogiske praksis.