Våre tradisjoner

Vår pedagogiske praksis følger årstidene og i tilknytning til dette har vi ulike markeringer gjennom hele året.

Friluftslivets måned: 

Vi har utvidet friluftlivets uke til måned. I løpet av denne måneden holder vi på med ulike prosjekter ute i barnehagen og på varierte turer rundt om i nærmiljøet. 

 

 

Høstfest/hentekaffe: 

Barnehagen inviterer foresatte og søsken til høstfest eller hentekaffe i barnehage. Vi ønsker å tilrettelegge for sosiale sammenkomster i barnehagen for å styrke samholdet i foreldregruppen og sammenhengen mellom barnehagen og barnets hjem.

Det er viktig for barna i barnehagen å få tid og mulighet til å vise foresatte og søsken deres hverdagsliv i barnahgen også utenom ordinær henting og levering. 

 

Lysfest: 

Lysfesten marker overgangen mellom lys og mørke og at vi nå går inn i en magisk adventstid.

Barna lager lyslykter og vi inviterer foresatte, søsken og besteforeldre til en magisk fest i skumringen fylt med lys. 

 

 

Fargefest:

I februar ligger bakken dekket av et hvitt teppe og det er få farger i naturen. Vi skaper i den sammenheng en fargefest sammen med barna. Dette er også en fest der vi retter fokuset mot mangfold, hos oss skal vi se på mangfoldet som er resurs. 

Alle er like ulike og like mye verdt. Vi skal behandles likt og samtidig individuelt utfra våre egne behov. Noen trenger mer støtte enn andre, og andre trenger fastere rammer. Vi har ulike behov for å føle trygghet som er vårt grunnlaget for all utvikling. Alle skal bli sett og respektert for den man er.

 

 

Påskekafe: 

Vi invitere forestte til påskekafe like før påskeferien og ønsker våren velkommen. Festen er et viktig element for å bygge gode relsjoner og samhold mellom familiene i barnehagen. Barna skal få kjenne at de er en del av et inkluderende barnahgemiljø og oppleve sammenheng mellom barnehagen og hjemmet. 

 

Sommertur: 

Hele barnehagen reiser på en årlig sommerutflukt i næromerådet. 

 

Sommerfest: 

Sommerfesten markerer avslutningen på barnehageåret og at vi nå går inn i sommerferien.

For skolestarterne skaper vi i tillegg en egen avslutningsfest som markerer at barnehageårene går mot slutten og at et nytt kapittel venter på skolen. Vi skal her gjøre ekstra stas på våre skolestartere og skape en god avslutning for deres tid i barnehagen.