Dyreskogen

Dyreskogen er vår faste turplass gjennom hele året. Den ligger langs lysløypa i toppen av Vårsetegrenda og med kort gangavstand fra barnehagen. Dyreskogen blir også flittig brukt av barnefamilier i nærmiljøet, dette er med på å bygge et inkluderende felleskap for barnefamilier i nærmiljøet og en god sammenheng mellom barnehagen og hjemmet. Skal vi til dyreskogen tar vi beina fatt, går på ski eller tar med oss turvogna. Sekken pakker vi oftest med nistemat og ved til bålet. I Hestehoven barnehage skal barna få oppleve glede og mestring ved å være ute i naturen.