Vår egenart

Vi er en foreldreeid en-avdelingsbarnehage fint beliggende i Vårsetergrenda i Lillehammer

Dette innebærer ingen store overganger mellom avdelinger og personalgruppen vil være den samme fra barnet starter i barnehagen til det begynner på skolen. Lek og samspill på tvers av alder skaper et unikt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap, der barna får mulighet til å støtte, vise omsorg og respekt for hverandre. 

Hos oss leker barna og blir godt kjent på tvers av alder. Dette vil også kunne gi en trygg skolsetart. I tillegg til barna på samme alder, vil våre skolestartere allerede kjenne til tidligere barn fra brarnehagen som går på skolen allerede. Disse vil kunne ta nye skolestartere godt i mot. Vi i Hestehoven barnehage har også et godt samarbeid med andre barnehager tilknyttet samme skolekrets, hvor vi blant annet møtes til felles treff gjennom det siste barnehageåret. 

Hestehoven barnehage har 24 plasser fra 0 til 6 år. Både barnehagens uteområde og nærmiljø er variert og frodig. Det gir barna mange muligheter til fysisk utfoldelse i lek og læring gjennom hele året. 

I Hestehoven barnehage står naturen i fokus og årstidene ligger til grunn for vår pedagogiske praksis. Vi har et stort engasjement rundt natur, miljø og bærekraft. Målet vårt er å gi barna glede med å være ute og bli glad i naturen. Vi er på turer hver uke og turen går ofte til vår faste turplass, Dyreskogen. På våren har vi årlige turer til Froskedammen i nærmiljøet. Der følger vi naturens endring fra isen smelter til rumpetrollene klekkes. I Hestehoven barnehage ser vi viktigheten av et variert, bærekraftig og næringsrikt kosthold. Barnehagen har sin egen kjøkkenhage og barna får ta del i matprosessen fra jord til bord, samt sløying av fisk. Vi har et fokus på å skape inkluderende måltider. 

Vi ser mangfoldet som en ressurs og viktigheten av å være en del av et fellesskap. Med det skal personalet være gode rollemodeller og tilrettelegge for et inkluderende og inspirerende miljø med rom for alle. Vi skal ta i bruk kreativitet og støtte barna i deres utviklingsprosesser. Hos oss er barna sammen på tvers av alder. Dette skaper et unikt utviklingsmiljø, hvor barna tar del i og støtter hvernadres utforskertrang, mestring og glede.