Priser fra 01.01.23

Priser for barnehageplass: 

  Opphold Kostpenger Totalt
100% plass 3000,- 350,-  3 350,-
80% plass 2700,- 300,- 3000,-
60% plass 2100,- 250,- 2 350,-

 

Det gis 30 % i søskenmoderasjon til barn nummer to: 

  Opphold Kostpenger  Totalt
100% plass 2 100,- 350,- 2 450,-
80% plass 1 890,-  300,- 2 190,-
60% plass  1 470,-  250,- 1 720,-

 

 

Det gis 100% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire:  

  Opphold Kostpenger  Totalt
100% plass 0,- 300,-  350,-
80% plass 0,- 250,- 300,-
60% plass 0,- 200,-  250,-