Dyreskogen

Vi bruker Dyreskogen som et fast turmål gjennom hele året. Den ligger langs lysløypa i toppen av Vårsetegrenda og med kort gangavstand fra barnehagen. Dyreskogen blir også flittig brukt av barnefamilier i nærmiljøet, dette er med på å bygge et inkluderende felleskap for nærmiljøet. 

Skal vi til dyreskogen tar vi beina fatt, går på ski eller tar med oss turvogna vår. Sekken pakker vi oftest med ved til bålet og nistemat.

I hestehoven barnahge skal barna få opplevelse av glede og mestring ved å være ute i naturen.