Froskedammen

I froskedammen yrer det av liv! Vi har allerede hatt mange flotte turer til froskedammen som ligger øverst i Vårsetergrenda.

Så fort våren er her tar vi turen opp for å følge med på froskenes utvikling. Det er utrolig spennende og et sikkert vårtegn.

Vi bruker froskedammen som en arena for turer fra tidlig vår til utover høsten. I tillegg går vi på turer til dyreskogen, som er vår faste turplass.